TRANSBUS SA FETESTI
Transport public local de calatori

Acasă | Înregistrare | Autentificare
16 Oct 2018, Marţi, 05:11
Bine aţi venit Vizitator | RSS

IMPREUNA IN FIECARE ZI
Meniu site
Statistici

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0

PLAN DE SELECTIE - componenta initiala

pentru desemnarea Directorului SC TRANSBUS SA

 

Planul de selectie- componenta initiala , reprezinta un document de lucru prin care se stabileste calendarul procedurii de selectie de la data initierii procesului de selectie pana la data numirii persoanei desemnate pentru functia de Director al SC TRANSBUS SA Fetesti.

Planul de selectie este intocmit cu respectarea prevederilor OUG 109/2011privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si HG 722/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare.

1. PROCEDURA DE SELECTIE • ETAPA DE PLANIFICARE. INITIEREA SI ORGANIZAREA PROCEDURII

1.1 . Declansarea procedurii de selectie

Prin Hotararea Consiliului de Administratie al SC TRANSBUS SA nr. 4/30.05.2018 s-a declansat procedura de selectie a Directorului societatii conform art. 35 din OUG 109/2011.

1.2. Rolul Consiliului de Administratie in procesul de selectie

In conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificata prin Legea nr 111/2016, atributiile de conducere a intreprinderii publice pot fi delegate de consiliul de administratie, unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti din afara consiliului de administratie sau dintre administratori care devin astfel administratori executivi. Presedintele consiliului de administratie nu poate fi numit director general. Directorii, indiferent daca sunt selectati din afara consiliului de administratie sau din randurile acestuia, sunt numiti de consiliul de administratie, in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva.

Consiliul de administratie realizeaza impreuna cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare, componenta initiala a Planului de selectie si asigura publicarea ei pe site-ul societatii. Consiliul de administratie avizeaza profilul candidatului si criteriile de selectie stabilite de Comitetul de Nominalizare si Remunerare si asigura publicarea (prin grija presedintelui consilului de adminstratie) a anuntului de recrutare in cel putin doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al SC TRANSBUS SA Fetesti

1.3. Contractarea unui expert independent - nu se impune

1.4 Parti responsabile in precedura de selectie:

Partea responsabila in procedura de selectie este Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC TRANSBUS SA format din: ing. Ciocoiu Ion - Presedinte CA si ing. Hritcu Florin - membru CA

1.4.1. Rolul Comitetului de Nominalizare si Remunerare in procesul de selectie:

a) sa realizeze, impreuna cu Consiliul de Administratie, Planul de selectie - componenta initiala si integrala;

b) sa elaborareze profilul candidatului (conditiile de baza, generale si specifice, ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare/selectie a Directorului SC TRANSBUS SA cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii societatii;

c) sa intocmeasca anuntul privind selectia Directorului SC TRANSBUS SA cuprinzand conditiile ce trebuie intrunite de candidatii si criteriile de evaluare a acestora;

d) sa realizeze selectia candidatilor, persoane fizice, respectand prevederile OUG 109/2011 aprobata si modificata prin Legea 111/2016 si Normele Metodologice de aplicare aprobate prin HG 722/2016, pentru stabilirea criteriilor de selectie, de intocmire a listei scurte de pana la 5 candidati pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum si a altor masuri necesare implementarii prevederilor OUG 109/2011 cu completarile si aprobarile ulterioare;

e) sa intocmeasca documentatia necesara procesului de selectie (lista candidaturilor depuse, fisa de evaluare a candidatului, raport cuprinzand lista candidatilor declarati admisi in urma selectiei dosarelor de candidatura, raport final de selectie, etc) sa verifice referintele candididatilor in conformitate cu prevederile HG 722/2016;

f) sa sustina interviurile finale cu candidatii si sa intocmeasca clasamentul final al candidatilor si desemnarea candidatilor castigatori;

1.5 Metode de comunicare

Comunicarea in cadru acestui proces se face in scris prin posta electronica sau telefonic, la adresa de e-mail transbus_fetesti@yahoo.com și numărul de telefon 0372985179.

Dosarele de candidatura se vor depune la sediul societatii TRANSBUS SA, Fetesti, str. Calarasi nr. 503, jud. Ialomita.

1.6 Elemente de confidentialitate

Toate dosarele de candidatura ale aplicantilor vor fi tratate in deplina confidentialitate.

La informatiile privind identitatea candidatilor vor avea acces numai la acele persoane care sunt implicate in procesul decizional.

Lista elementelor confidentiale:

 Identitatea, datele personale si dosarele de candidatura ale aplicantilor;

 Informaţii referitoare la viaţa privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi facute publice:

 Profilul candidatului ideal

 Criterii de selectie si de evaluare

 Grile de punctaj

 Plan de interviu

 Modele de declaratii

 Scrisoarea de asteptari

 Plan de selectie – Componenta integrală

1.7. Sumarul deciziilor-cheie cu termene si parti implicate in procedura de selectie

 

Nr crt

Etapa

Termen

Responsabil

Document rezultat

1

Declansarea procedurii de selectie

30.05.2018

Consiliul de Adminstratie

Hotarare CA

2

Elaborarea componentei initiale. Publicare pe pagina de internet a societatii

Max 15 zile de la declansarea procedurii

Consiliul de Adminstratie

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Plan selectie componenta initiala

3

Stabilirea profilului candidatului. Aprobare profil candidat

Max 15 zile de la declansarea procedurii

Consiliul de Adminstratie

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Profil candidat

4

Elaborare anunt selectie. Publicare anunt in 2 ziare si pe pagina de internet a societatii

Max 15 zile de la declansarea procedurii

Consiliul de Adminstratie

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Anunt selectie

5

Depunere dosare candidaturi

Max 30 zile de la publicare anunt selectie

Candidati

 

6

Evaluare dosare candidaturi

Max. 5 zile de la termen depunere

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

 

7

Transmitere raspuns catre candidati

Max 5 zile de la depunere candidaturi

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

 

8

Intocmire lista scurta si comunicarea candidatilor privind depunerea declaratiei de intentie

Max 5 zile de la depunere candidaturi

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

 

9

Publicarea scrisorii de asteptari

Cel tarziu odata cu comunicarea listei scurte

Consiliul de Adminstratie

Scrisoare de asteptari fata de candidati

10

Depunere declaratie de intentie a candidatilor

15 zile de la data comunicarii listei scurte de candidati

Candidati din lista scurta

 

11

Analiza declaratiilor de intentie in lumina alinierii acestora cu scrisoarea de asteptari

Analiza profilului candidatilor si integrarea rezultatelor in Matricea profilului de candidat

Urmeaza a fi stabilit

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

 

12

Sustinere interviu cu candidatii

Urmeaza a fi stabilit

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

 

13

Intocmirea raportului pentru numirea finala

Urmeaza a fi stabilit

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

 

14

Transmiterea raportului catre CA pentru aprobare

Urmeaza a fi stabilit

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Consiliul de Adminstratie

Hotarare CA

 

1.7 .1. Deciziile referitoare la selectia candidatilor

a) Comitetul de Nominalizare si Remunerare decide asupra dosarelor de candidatura admise si asupra candidatilor nominalizati pe lista lunga

b) Comitetul de Nominalizare si Remunerare decide asupra punctajului acordat candidatilor in etapa de selectie initiala si asupra candidatilor nominalizati pe lista scurta

c) Comitetul de Nominalizare si Remunerare decide punctajul acordat candidatilor in etapa de selectie finala si asupra sugestiilor facute referitor la candidatii pentru nominalizare.

d) Consiliul de Administratie analizeaza propunerile si decide numirile

1.8. Profilul candidatului pentru pozltia de director al SC TRANSBUS SA

Profilul candidatului se bazeaza pe următoarele componente :

 Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice

 Matricea profilului candidatului

1.8.1 Analiza cerintelor contextuale ale întreprinderii publice - se va realiza de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administartie al SC TRANSBUS SA Fetesti conform Sumarului deciziilor-cheie cu termene si parti implicate in procedura de selectie.

1.8.2. Profilul Candidatului - se va realiza de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administartie al SC TRANSBUS SA Fetesti conform Sumarului deciziilor-cheie cu termene si parti implicate in procedura de selectie .

Profilul candidatului trebuie sa satisfaca două componente:

 descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice;

 definirea unei combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului candidatului.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

 contextul organizaţional;

 obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de aşteptări;

 strategia întreprinderii publice şi elementele-cheie cerute directorului pentru asigurarea unei activităţi de succes a întreprinderii publice;

 atribuţiile directorului.

1.9. Criterii de evaluare a candidatilor - se vor stabili de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC TRANSBUS SA Fetesti conform Sumarului deciziilor-cheie cu termene si parti implicate in procedura de selectie.

2. IMPLEMENTAREA PLANULUI DE SELECTIE. IDENTIFICAREA SI CAUTAREA CANDIDATILOR

Anuntul privind selectia directorului general al SC TRANSBUS SA se publica, prin grija presedlintelui Consiliului de Administratie in cel putin in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a Intreprinderii publice (cerinta a OUG 109/2011 - art. 35 alin.6) . Acesta include conditiile ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectla se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei. Publicarea anuntului privind selectia directorului se face de catre societate in termen de 15 zile de la data declansarii procedurii. Modelul anuntului pentru presa scrisa si online va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie conform Sumarului deciziilor-cheie cu termene si parti implicate in procedura de selectie .

2.1 Documentele necesare pentru depunerea candidaturii:

- CV în format Europass, redactat in limba romana (original);

- Cazier judiciar (original);

- Act identitate (copie simpla)

- Acte de studii/acte formare profesionala, atestat manager transport persoane (copie simpla)

- Documente doveditoare ale activitatii (carnet de munca/adeverinte vechime/extras REVISAL- copie simpla);

- Dovada numirii în calitate de manager de tranport -copie simpla;

- Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original);

- Declaraţie pe proprie răspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selecţie, precum şi de se putea verifica informaţiile furnizate (formular 1 - original)

- Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională ( formular 2 - original)

- Declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă prin motive disciplinare în ultimii 5 ani (formular 3 - original)

- Declaratie de conflict de interese (formular 4 - original)

- Scrisori de recomandare (minim 1, obligatoriu)-original

Candidaturile constând în: CV detaliat în format european + originale/copii ale documentelor necesare pentru depunerea candidaturii + declaratii , se depun in plic inchis pe care se specifica : numele si prenumele candidatului si mentiunea "Candidatura pentru postul de Director al SC TRANSBUS SA Fetesti" pana la data de 15.07.2018, ora 12,00 la sediul societatii din Fetesti, str. Calarasi nr. 503, jud. Ialomita.

Candidaturile depuse dupa data limita de depunere nu vor fi luate in considerare.

Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu trebuie să fie publicată.

2.2.Crearea listei lungi a candidatilor. Procesul de evaluare a listei lungi

Coordonarea activitatilor care stau la baza elaborarii listei lungi se face de catre Comitetul de nominalizare si remunerare, astfel:

a). Crearea listei lungi din toate aplicatiile/dosarele de candidatura complete si depuse la timp

b). Evaluarea dosarelor de candidatura in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selectie:

c). Eliminarea din lista lunga a candidatiilor care nu intrunesc minimul de criterii al profilului de candidat si informarea in scris a candidatilor respinsi de pe lista lunga;

d). Verificarea informatillor din dosarele de candidatura rarnase pe lista lunga si stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat si solicitarea de clarificari/informatii suplimentare unde e cazul;

Pentru a asigura rigoarea si corectitudinea deciziilor luate, Comitetul de Nominalizare si Remunerare poate solicita informatii suplimentare prin urrnatoarele mijloace:

- interviuri directe cu candidatii:

- verificarea activitatii desfasurate anterior de candldati:

- verificarea referintelor oferite de catre candidati.

e). Realizarea unei analize comparative a candidatilor ramasi in lista lunga, prin raportare la profilul consiliului Instrumente: Matricea individuala a candidatului.

f). Eliminarea din lista lunga a candidatilor care au obtinut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decat al celorlaltl, daca e cazul si informarea candidatilor respinsi in aceasta etapa. Candidatii sunt eliminati de pe lista lunga In ordinea descrescatoare a punctajului obtinut conform matricei profilului, pana la limita a maximum 5 candidati, rezultand astfel lista scurta.

Persoanele selectate pentru etapa a II a a procesului de selectie vor fi informate in scris prin posta electronica sau telefonic, iar persoanele al caror dosar de candidatura a fost respins, vor fi anuntate prin posta electronica asupra motivelor ce au condus la respingerea dosarelor.

Eventualele contestatii se pot depune, in scris, in termen de maxim 24 ore de la data comunicarii selectiei dosarelor, la sediul societatii.

2.3. Procedura de selectie finala- Crearea listei scurte a candidatilor, Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidatilor

Lista scurta a candidajilor este realizata de Comitetul de Nominalizare si Remunerare prin parcurgerea urmatoarelor etape:

a). Depunerea declaratiei de intentie de catre candidatii aflati in lista scurta. Candidatilor din lista scurta li se comunica de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare faptul ca in termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte trebuie sa depuna in scris la societate o declaratie de intenIie.

b). Evaluarea declaratiei de intentie. Rezultatele evaluarii se integreaza in matricea profilului de candidat.

c). Realizarea interviului - planul de interviu. Selectia finala a candidaIilor aflati In Iista scurta se face pe baza de interviu, organizat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare - avandu-se in vedere, fara a se limita la acestea: dosarul de candidatura, matricea profilului de candidat, declaratia de intentie a candidatului.

Plan de interviu

Actiune

Timp

Primirea si acomodarea candidatului

5 min

Prezentarea de catre candidat a viziunii referitoare la modul in care va contribui la atigerea obiectivelor stabilite de catre Consiliul de Administratie, viziune expusa in Declaratia de intentie

10 min

Intrebari care permit comisiei evaluarea competentelor profesionale specifice

30 min

Raspunsuri. Incheiere interviu

5 min

 

d). Elaborarea raportului pentru numirile finale

Dupa finalizarea interviurilor, Comitetul de nominalizare si remunerare tntocmeste raportul pentru numirile finale care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia.

e). Transmiterea raportului pentru numirile finale catre Consiliul de Administratie.

f). Incheierea contractului de mandat.

 

Candidatii vor fi informati telefonic sau prin posta electronica asupra rezultatelor fiecarei etape a procedurii de selectie. Informatii suplimentare se pot solicita la numarul de telefon 0372985179, sau prin email: transbus_fetesti@yahoo.com

Prezentul plan de selectie va fi completat/ actualizat de Comitetul de Nominalizare si Remunerare cu alte elemente/documente aferente selectiei intre data declansarii procedurii de selectle si data semnarii contractului de mandat.

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

 

 

ing. Ciocoiu Ion

 

ing. Hritcu Florin

 

Autentificare
Căutare
Calendar
«  Octombrie 2018  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Arhiva materialelor
Prietenii site-ului
  • Creaţi un website gratuit
  • Forumul Comunității uCoz
  • Manualul uCoz
  • Tutoriale Video
  • Magazinul oficial cu Șabloane
  • Cele mai bune exemple de website-uri

  • Copyright MyCorp © 2018 | Creator de site-uri gratuite — uCoz