TRANSBUS SA FETESTI
Transport public local de calatori

Acasă | Înregistrare | Autentificare
16 Oct 2018, Marţi, 05:35
Bine aţi venit Vizitator | RSS

IMPREUNA IN FIECARE ZI
Meniu site
Statistici

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0

POLITICA

PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IN CADRUL SC TRANSBUS SA FETESTI

 

 

 

CAP. 1. SCOPUL POLITICII DE PROTECȚIE A DATELOR

Ca parte a responsabilității sale sociale, SC TRANSBUS SA Fetesti se angajează să respecte legile naționale si internationale privind protecția datelor. Această politică de protecție a datelor se bazează pe principii acceptate la nivel european și global privind protecția datelor.

Politica de protecție a datelor prevede condițiile-cadru necesare asigurării nivelului adecvat de protecție a datelor prevăzut de Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

 

CAP. 2. DOMENIUL DE APLICARE ȘI MODIFICAREA POLITICII

Politica privind protecția datelor se extinde peste toate prelucrările de date cu caracter personal, date privind clientii si partenerii societatii, date privind angajatii proprii, precum si date rezultate din supravegherea prin sisteme video.

Datele anonimizate, acolo unde exista, utilizate de exemplu pentru evaluări statistice sau alte studii, nu sunt supuse acestei politici de protecție a datelor.

Politica este revizuita anual iar cea mai recenta versiune aprobata de directorul general va fi imediat disponibila, atat angajatilor cat si clientilor si partenerilor de afaceri.

 

CAP. 3. PRINCIPII PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea următoarelor principii:

- Corectitudinea și legalitatea

La prelucrarea datelor cu caracter personal, drepturile individuale ale persoanelor vizate trebuie protejate. Datele personale trebuie colectate și prelucrate în mod legal și corect.

- Restricție la un anumit scop

Datele personale pot fi prelucrate numai în scopul definit înainte de colectarea datelor si comunicat persoanei vizate. Modificările ulterioare ale scopului sunt posibile doar într-o măsură limitată și necesită o fundamentare solida.

- Transparență

Persoana vizată trebuie informată cu privire la modul în care sunt tratate datele sale. În general, datele cu caracter personal trebuie colectate direct de la persoana în cauză. Atunci când datele sunt colectate, persoana vizată trebuie sau să știe deja, sau să fie informată despre identitatea controlorului de date (compania care colecteaza datele)

- Reducerea datelor și minimizarea datelor

Înainte de a procesa date personale, trebuie determinat dacă și în ce măsură prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea scopului pentru care este efectuată.

Acolo unde scopul permite și unde cheltuielile implicate sunt proporționale cu obiectivul, trebuie folosite date anonime. Datele personale nu pot fi colectate în avans și stocate în scopuri potențiale viitoare, cu excepția cazului în care acest lucru este impus sau permis de legislația națională.

- Ștergerea

Datele personale care nu mai sunt necesare după expirarea procesului legal sau de afaceri trebuie șterse. Pot exista situații în care interesele legale obligă la păstrarea acestor date pe termene predefinite. În acest caz, datele trebuie să rămână în dosare până la expirarea obligațiilor legale.

- Exactitatea si actualitatea datelor

Datele personale colectate trebuie să fie corecte, complete și, dacă este necesar, să fie actualizate. Trebuie luate măsuri permanent pentru a ne asigura că datele inexacte sau incomplete sunt șterse, corectate, suplimentate sau actualizate.

- Confidențialitatea și securitatea datelor

In cadrul SC TRANSBUS SA datele personale sunt considerate informații confidențiale și sunt protejate prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuirea ilegală, precum și pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea lor.

 

CAP. 4. DATE CU CARACTER PERSONAL

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal este permisă este utilizata de companie pentru urmatoarele tipuri de date:

a). Date despre clienti

Scopul colectarii datelor este pentru ca persoanele vizate sa beneficieze de serviciile de transport public local. In momentul emiterii abonamentului in sistem manual, calatorii trebuie sa furnizeze date cu caracter personal (nume, prenume, serie si numar BI/CI). Aceste date sunt necesare pentru eliberarea legitimatiei de calatorie, dar si pentru verificarile ulterioare in timpul calatoriei cu autobuzul de catre personalul de control/ supracontrol.

Orice persoana care convine sa transmita date sau informatii cu caracter personal in momentul eliberarii legitimatiei de calatorie isi manifesta acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea acestor date si informatii personale de catre SC TRANSBUS SA Fetesti in scopurile mentionate.

b). Date despre angajatii proprii

În relațiile de muncă, datele personale pot fi procesate dacă este necesar pentru a iniția, efectua și a închide contractul de muncă. La inițierea unei relații de muncă, datele personale ale solicitanților pot fi procesate. Atunci când candidatul este respins, datele sale trebuie să fie șterse (în conformitate cu perioada de păstrare necesară)

Orice persoana care convine sa transmita date sau informatii cu caracter personal in momentul depunerii documentelor personale in vederea angajarii isi manifesta acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea acestor date si informatii personale de catre SC TRANSBUS SA Fetesti in scopurile mentionate.

c). Date provenind din supravegherea prin sisteme video

Compania prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor companiei si a celor publice precum si in scopul prevenirii si cercetarii infractiunilor, mentinerii ordinii publice si constatarii si sanctionarii contraventiilor in mijloacele de transport in comun. Imaginile înregistrate pot fi comunicate la cerere organelor de politie si instanţelor de judecată.

Sistemul de supraveghere video este un sistem static si are ca funcţie înregistrarea imaginilor. Sistemul poate înregistra orice mişcare detectată de camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră şi locaţie. Toate camerele sunt funcţionale 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Pentru o mai mare siguranţă a prelucrării datelor care pot fi obţinute în urma supravegherii video, camerele sunt fixe (fără funcţie de zoom), astfel utilizatorul nu poate modifica perimetrul/scopul supravegherii. Nu există interconexiune cu alte sisteme şi nu se înregistrează sunetul.

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depăşeşte 30 de zile in cazul sistemelor fixe de monitorizare, respectiv 5-6 zile in cazul sistemelor din autobuze, după care se şterg prin procedură automata în ordinea în care au fost înregistrate.

În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic.

Accesul la imaginile stocate şi/ sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video este limitat la un număr redus de persoane şi este determinat prin atribuţiile specificate în fişa postului (în ce scop şi ce tip de acces). 

In special, Compania impune limite în privinţa persoanelor care au dreptul: 

să vizioneze materialul filmat în timp real: imaginile care se derulează în timp real sunt accesibile responsabililor desemnaţi să desfăşoare activitatea de supraveghere; 

să vizioneze înregistrarea materialului filmat: vizionarea imaginilor înregistrate se va face în cazuri justificate, cum ar fi cazurile prevăzute expres de lege şi incidentele de securitate, de către persoanele special desemnate;

- să copieze, să descarce, să şteargă sau să modifice orice material filmat.

 

CAP. 5 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Compania garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform legii. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video şi cele responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta Procedura de acces la date cu caracter personal.

Informarea persoanelor vizate

Informarea primară a persoanelor vizate se realizează în mod clar şi permanent, prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă şi localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existenţa camerelor de supraveghere, dar şi pentru a comunica informaţiile esenţiale privind prelucrarea datelor personale.

Persoanele vizate sunt atenţionate asupra existenţei sistemului de supraveghere video prin Regulamentul Intern al Companiei care cuprinde si scopul prelucrării şi identifică Compania ca operator al datelor colectate prin intermediul supravegherii video.

Un anunț detaliat privind utilizarea sistemelor video este afișat la orice intrare în incinta Companiei.

Politica privind utilizarea sistemelor video este afișată pe pagina web a societății.

Exercitarea drepturilor de acces, intervenţie şi opoziţie

Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale, care le privesc, deţinute de Companie, de a solicita intervenţia (ştergere/actualizare/rectificare/anonimizare) sau de a se opune prelucărilor, conform legii.

Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca şi/sau şterge date cu caracter personal ca urmare a utilizării camerelor video trebuie să fie adresată conducerii Companiei.

Răspunsul la solicitarea de acces, intervenţie sau opoziţie se dă în termen de 15 zile calendaristice. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi informată asupra motivului de amânare a răspunsului, de asemenea i se va comunica şi procedura care va urma pentru soluţionarea cererii.

Dacă există solicitarea expresă (conform legii, o data pe an gratuit, mai mult-contra cost) a persoanei vizate, se poate acorda dreptul de a vizualiza imaginile înregistrate care o privesc sau i se poate trimite o copie a acestora. Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilităţii, cu condiţia de a nu prejudicia drepturile terţilor (persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor). În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se identifice dincolo de orice suspiciune (să prezinte actul de identitate când participă la vizionare), să menţioneze data, ora, locaţia şi împrejurările în care a fost înregistrată de camerele de supraveghere. De asemenea, persoana vizată va prezenta şi o fotografie recentă astfel încât utilizatorii desemnaţi să o poată identifica mai usor în imaginile filmate. Persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor.

Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situaţia în care se aplică excepţiile prevăzute de lege. Necesitatea de a restricţiona accesul se poate impune şi în cazul în care există obligaţia de a proteja drepturile şi libertăţile unor terţe persoane, de exemplu dacă în imagini apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.

 

CAP.6 ACCESUL LA DATELE PERSONALE ŞI DEZVĂLUIREA ACESTORA

Drepturi de acces

Accesul la imaginile stocate şi/ sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video este limitat la un număr redus de persoane şi este determinat prin atribuţiile specificate în fişa postului (în ce scop şi ce tip de acces).

In special, Compania impune limite în privinţa persoanelor care au dreptul:

să vizioneze materialul filmat în timp real: imaginile care se derulează în timp real sunt accesibile responsabililor desemnaţi să desfăşoare activitatea de supraveghere;

să vizioneze înregistrarea materialului filmat: vizionarea imaginilor înregistrate se va face în cazuri justificate, cum ar fi cazurile prevăzute expres de lege şi incidentele de securitate, de către persoanele special desemnate;

- să copieze, să descarce, să şteargă sau să modifice orice material filmat.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Orice activitate de dezvăluire a datelor personale către terţi va fi documentată şi supusă unei analize riguroase privind pe de-o parte necesitatea comunicării, şi pe de altă parte compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea şi scopul în care aceste date au fost colectate iniţial pentru prelucrare (de securitate şi control acces).

Compania are obligaţia punerii la dispoziţia organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârşirea unor fapte de natură penală.

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenţei la program sau evaluarea performanţei la locul de muncă. În cazuri excepţionale, dar cu respectarea garanţiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei Disciplinare, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiţia ca informaţiile să ajute la investigarea unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile şi libertăţile unei persoane.

 

Pentru mai multe detalii și informații, orice persoană interesată se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Autentificare
Căutare
Calendar
«  Octombrie 2018  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Arhiva materialelor
Prietenii site-ului
  • Creaţi un website gratuit
  • Forumul Comunității uCoz
  • Manualul uCoz
  • Tutoriale Video
  • Magazinul oficial cu Șabloane
  • Cele mai bune exemple de website-uri

  • Copyright MyCorp © 2018 | Creator de site-uri gratuite — uCoz